• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

طبق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم هر شرکت جهت صدور صورت‌حساب و تهیه گزارشات فصلی و ارائه اظهارنامه عملکرد نیاز به کد اقتصادی دارد که این مهم نیاز به طی کردن مراحل اداری دارد.

فرایند ثبت نام و دریافت کد اقتصادی یکی از خدمات شرکت حساب‌ نگاران سپید است که توسط متخصصین این شرکت انجام می‌شود.