• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

از دیدگاه حسابداری حسابها به 2 دسته ی حساب های موقت و حسابهای دائم تقسیم می شوند

حساب های دائم حساب هایی هستند که مانده آنها در پایان سال مالی به سال بعد منتقل می شود. این عمل با صدور سند افتتاحیه و اختتامیه امکان پذیر می باشد.

حساب های موقت حساب هایی هستند که مانده آنها در پایان سال مالی در همان سال بسته شده و به سال بعد منتقل نمی شود. حسابهای موقت شامل حساب های سود و زیانی (درآمد و هزینه) می باشد.

انجام عملیات بستن حساب ها یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.